לחש לעין הרע בדוק ומנוסה

כתוב בספרי הקבלה הקדושים וזה המקור:

משביע אני עלים כל מין עינא בישא עינא אוכמא עינא צרוב' עינא תכלתא עינא ירוקא עינא ארוכא עינא קצרה עינא רחבה עינא צרה עינא ישרה עינא עינא עקימא עינא עגולא עינא שוקעת עינא בולטת עינא רואה עינא מבטה עינא בוקעת עינא שואבת עינא דדכורא עינא דנקובא עינא דאי ואשתו עין דאשה וקרובת' עין דבחור עין דזקן עין דבתולה עין דבעולה עין דאלמ עין דנשואה עין דגרושה כל מין עינא בישא שיש בעולם שראתה והביטה ודברה ואשבענה לכון בההוא עינא עילאה עינה קדישה עינה חדה עינה דאיהי חיוור גו חיוור עינא דכליל כל חיוור עינא דכלא ימינא עינא פקיתא עינא דאשגוחתא תדירא עינא דכלא רחמי עינה דאיהי רחמי גו רחמי עינא דכליל כל רחמי עינא דלית עלה גבנוני עינא דלא אדמיך ולא גאים עינא דכל עיינין בישיין אתכפיין ואתטמרן גו ביפין מן קדמוהי עינא דנטיר לישראל כדכתיב הנה לא ינום ולא וכתיב הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו בההיא עינא עילאה גזרית ואשביע עליכון כל מין עינא בישא שתסורו ותערקו ותברחו ותרחיקו מעל פב"פ ומעל כל ב"ב ולא יהיה לכם כח לשלוט בפב"פ ובכל ב"ב לא ביום ולא בלילה לא בהקיץ ולא בחלום ולא בשום אבר מרמ"ח אבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו מהיום ולעולם אנס"ו אתה סתר לי כ"ו יושב בסתר כ"ו:

ב"אבני החושן" Even Ruby  ניתן לקנות את התמונה עם הלחש, נגד עין הרע .

מוצרים מתאימים:

קמע נגד עין הרע לבית חדש