סגולה נגד עין הרע

בכל הדורות אנשים היו מודעים לעין הרע וניסו בהרבה דרכים למנוע את תופעת עין הרע ולא להיות מושפעים ממנה כלל.
מקורות נגד עין הרע מופיע בתורה, כבר אצל יוסף הצדיק נאמר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור". (בראשית מט כ"ב)
יוסף הצדיק היה לו יופי מיוחד ולכן היה צריך ברכה מיוחדת שתבטל את עין הרע ממנו.

הביטוי "בן פורת יוסף" משמש היום  כסגולה נגד עין הרע, ונאמר לעיתים במקום להזכיר את שמו של אדם שרוצים לשבח, כדי להגן עליו מפני "עין הרע". במסורת ישראל, יוסף הצדיק נחשב מוגן מפני עינם הרעה (קנאתם) של הבריות. לכן נהוג להזכיר את הברכה שקיבל מאביו כמגן מפני העין הרעה.

מקור השימוש הזה בברכה העתיקה כביטוי נגד עין הרע הוא בתלמוד. כזכור, יוסף נחשב כצדיק משום שעמד בפיתויה של אשת פוטיפר. התלמוד מתייחס לצדיקותו של יוסף בכמה מקומות ומקשר בין המילים "בן פורת עלי עין" לבין "עין רעה" שיוסף מוגן ממנה.

גם אצל שרה אמנו ראינו: שרה מפעילה עין הרע להגר וכתוצאה מכך מפילה הגר את התינוק הראשון שלה.

יש אומרים שמבט מקנאה יכול להיות לא רק לא נעים אלא מסוכן באמת.

מהו היא עין הרע? עין הרע בעצם אנרגיה שלילית. כשמסתכלים על הזולת בקנאה נוצר עין הרע שיכול להזיק לאדם שמקנאים בו.

70 אחוז מאוכלוסיות האנשים בעולם מאמינים בכוחו של עין הרע.לפי דעתם אפשר להפעיל עין הרע בשלוש דרכים עיקריות: במבט העין, בדיבור ובמחשבה.יש לדעת שקיים עין הרע בעולם אבל חשוב להבהיר שלא כל רע שקורה לאדם הוא תוצאה של עין הרע, במיוחד כשמדובר באדם יהודי דתי שמאמין ויכול לשנות את המציאות עם התפילות שלו,אדרבה, כתוב שמי שמאמין בעין הרע יכול להפגע ממנו אבל מי שלא מאמין בה העין הרע לא משפיע עליו.

המקרא משתמש במילים "רע עין" כשמדובר באנשים שלא רוצים לתת. ההפך גם נכון: "טובי עין" במקרא הם אנשים שנהנים לראות שהצליחו לעזור.

נקודת המבט שדרכו האדם מסתכל על העולם משפיע על המציאות שלו, כאשר האדם מחפש את הטוב שיש בכל דבר, הוא יוצר לעצמו עין טובה והחיים שלו יראו לו טובים יותר. לעומת זאת, כשמתרכזים בדברים השליליים זה ישפיע עליו כמו העין הרעה.

לרוב מלמעלה דנים את האדם לכף זכות. כשמקנאים באדם אחר ושואלים מדוע מגיעים לו הדברים הטובים שהוא מקבל, אנו עלולים לגרום לביצוע משפט חוזר ולגרום לאדם השני להיפגע. כאשר אדם משתמש בתכונות הטובות שלו ובשפע שהוא קיבל על מנת לעזור לזולת, הוא נהפך לבלתי פגיע מעין הרע.

הבורא מתייחס לעולם בשתי מידות: מידת הדין שפועלת כדי להביא שכר או עונש על כל מעשה של האדם, ומידת הרחמים, שיכולה לדחות את הדין תוך תקווה שהאדם שעשה את המעשה הרע יחזור בתשובה. לפי חז"ל עין הרע יכול להשפיע על מידת הדין ולהפעיל את העונשים שתלויים על האדם. ביחד עם זאת, לא עין הרע היא סיבת העונש אלא העבירה עצמה כי הבורא מנהל את העולם ומחליט על שכר ועונש ולא אנשים בעלי קנאה.

הרבה אנשים נמנעים מלהשוויץ בהצלחתם או באושרם מתוך אמון שבעלי מעמד מיוחד, מוצלחים או עשירים הכי חשופים לעין הרע. מומלץ מאוד להזהר מלהתפאר בהצלחתנו כדי לא לגרום לאנשים שמקנאים לאחל בסתר ליבם שנאבד את מה שיש לנו.

האדם הוא יצור חברתי. למרות שיש לו נשמה ואופי משלו, הוא יכול להגיע למצב שהוא נפעל על ידי החברה וכך גם העין הרע של אחרים יכול לפעול עליו. לעומת זאת, אדם שיש לו מודעות לעצמו מתוך אחריות לגלות את תפקידו בעולם, לא יושפע על ידי עין הרע.

לכן בשביל למנוע את תופעת עין הרע, באבני החושן ישנם מוצרים ייחודים המשולבים באבנים שהם נגד עין הרע ונגד מזקין.
מה שידוע בהרבה דורות האבנים בצבעי: טורקיז,פנינה, שחור וחוט אדום. צבעים אלו מיוחדים לנגד עין הרע. ובמקום עין הרע יבואו שפע ברכה ומזל למי שנושא אותם עליו.

ניתן לרכוש באבני החושן תכשיטים בשילוב האבנים לנגד עין הרע לכל גיל. לגבר ולאשה, אנו מכינים תכשיטים בעיצובים לפי בקשת הלקוח.

מוצרים מתאימים נגד העין הרע:

תכשיט נגד העין הרע

                 

צמיד פנינה וכסף נגד עין הרע         קמע אגרת הרמב"ן              אבן עין החתול קריזובריל

 

0523852662