תפילות וברכות אבני מזל וקמע

קמע "מפתח-הפרנסה"

קמע כסף טהור,רקוע
מחיר : 235 ש"ח פרטים

קמע אגרת הרמב"ן

קמע כסף ואבני מזל לשמירה
מחיר : 419 ש"ח פרטים

קמע פרשת הקטורת

קמע
מחיר : 489 ש"ח פרטים

קמע נר ה' נשמת אדם

קמע שמירה
מחיר : 229 ש"ח פרטים

קמע לנסיעה טובה

קמע לנסיעה טובה
מחיר : 189 ש"ח פרטים

קמע תפילות לכל ישועה

קמע כסף טהור ואבני מזל וברכה
מחיר : 319 ש"ח פרטים