תליון נגד עין הרע

תליון מ.כ.ב.י

תליון פתיחת מזל
מחיר : 349 ש"ח פרטים

תליון הכסף והשפע-"עין-החתול "

בגודל נדיר כ-20 מ"מ
מחיר : 435 ש"ח פרטים

תליון שמירה והגנה לרכב חדש

תלין מכסף וקמע לשמירה בדרכים
מחיר : 589 ש"ח פרטים

תליון מזוזה לרכב חדש

תליון מכסף טהור לשמירה לרכב
מחיר : 380 ש"ח פרטים

תליון לשמירה לרכב

תליון מכסף טהור ואבני סגולה
מחיר : 519 ש"ח פרטים

תליון לשמירה והגנה בדרכים

ערכת אבני סגולה מאבני החושן לשמירה
מחיר : 428 ש"ח פרטים

תליון מכסף יברכך ה' וישמרך

תליון יברכך ה' וישמרך
מחיר : 229 ש"ח פרטים

תליון מכסף שמע ישראל ואבן מגנט

קמע מכסף שמע ישראל לשמירה והגנה
מחיר : 229 ש"ח פרטים

תליוניי אבני טורכיז ודג הא נגד עין הרע

שרשרת כסף ותליון מיוחד נגד עין הרע
מחיר : 198 ש"ח פרטים

תליון נגד עין הרע

תליון נגד עין טורקיז ודג הא
מחיר : 189 ש"ח פרטים